Друк

Критерії оцінювання проведення вступних випробувань з математики

Автор: Адміністратор. Posted in Програми вступних випробувань

Вступні випробування з математики до Дніпропетровського монтажного технікуму проводяться письмово за тестовими технологіями.

Зміст завдань відповідає діючій програмі з алгебри та геометрії для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій.

Вступні випробування з математики проводяться протягом 3 академічних годин.

Кожен пакет екзаменаційних білетів містить 40 варіантів. В свою чергу варіант містить 13 завдань (8 з алгебри та 5 з геометрії), які розподілено за трьома рівнями складності:

1.1– 1.10 – середній;

2.1– 2.2 – достатній;

3.1– високий.

   Перші десять завдань ( 6 завдань з алгебри та 4 з геометрії) відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень абітурієнтів. Цей блок складається із завдань алгоритмічного характеру. Їх розв’язання вимагає від абітурієнта виконання дій з простішими математичними об’єктами та володіння теоретичним матеріалом. Кожне з десяти перших завдань містить чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна є вірною. Правильне виконання кожного з десяти завдань цього блоку оцінюється 0,5 балами. Отже, максимальна кількість балів, що можна отримати, розв’язавши всі ці завдання, дорівнює п’яти.

    Достатньому рівню навчальних досягнень відповідають завдання 2.1, 2.2( одне завдання з алгебри та одне з геометрії). Розв’язання цих завдань супроводжується необхідним обґрунтуванням, а задача з геометрії кресленням. Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється двома балами. Отже максимальна кількість балів, що можна отримати за правильно виконані завдання цього блоку дорівнює чотирьом. Високому рівню навчальних досягнень абітурієнтів відповідає завдання 3.1. При розв’язанні цього завдання абітурієнт має виявити варіативність мислення і вміння обирати раціональний шлях розв’язання. Правильне виконання цього завдання оцінюється трьома балами. Отже, правильне розв’язання десяти завдань першого блоку, двох завдань другого блоку, одного завдання третього блоку дає можливість абітурієнту отримати максимальну оцінку 12 балів.

Систему оцінювання роботи абітурієнта наведено у таблиці

Кількість набраних

балів

Оцінка за 12-бальною

системою оцінювання

навчальних досягнень абітурієнтів

0,5 - 1

1,5 - 2

2,5 - 3

3,5 - 4

4,5 – 5

5,5 – 6

6,5 – 7

7,5 – 8

8,5 – 9

9,5 – 10

10б

10,5 – 11

11б

11,5 - 12

12б

 

На сайті один гість та відсутні користувачі