Друк

Програма творчого конкурсу з малюнка для вступних випробувань

Автор: Адміністратор. Posted in Програми вступних випробувань

  Вступні випробування з малюнку проводяться у формі творчого конкурсу з оцінюванням результатів за дванадцятибальною шкалою. Програма з малюнку для вступників до вищого навчального закладу І рівня акредитації передбачає виявлення знань основних законів спостережної перспективи, умінь і навичок, якими має володіти вступник на спеціальність "Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр". Основою дисципліни "Малюнок та живопис" є малювання з натури предметів, які мають бути місткими і складними за формою. Вступний іспит з малюнку передбачає перевірку культури бачення предметів, об'ємно-просторового мислення. Малюнок на вступних випробуваннях висвітлює спроможність абітурієнта та його здатність щодо володіння умінням аналітично сприймати і розуміти форму предмету у просторі, його пластику, структуру, пропорції.

  Вступаючи до технікуму, абітурієнт повинен знати закони перспективи, закономірності утворення малюнків, способи зображення геометричних трьохвимірних форм в ортогональних проекціях і в перспективі, з натури і за уявою, прийоми побудови власних і падаючих тіней, поняття тону, тональності.

  Усі необхідні знання та уміння абітурієнт може придбати та засвоїти при відвідуванні підготовчих курсів з малюнку.

Для того, щоб здати іспит, абітурієнту необхідно вміти конструктивно будувати геометричні тіла, постановки із геометричних тіл, складні тіла обертання за точками у просторі, передавати об'єм і пластику форми засобами світлотіні в техніці рисунку.

Обсяг часу, що відводиться на виконання завдання вступного випробування з малюнку, складає 4 академичних години. (3 астрономичні години).

 ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

Малювання з натури групи геометричних тіл з передачею об'єму і пластики форми засобами світлотіні в техніці рисунку. Матеріали: папір 297х420; олівець. Обсяг – 4 академичних години. (3 астрономичні години).

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

   Вступаючи до Дніпропетровського монтажного технікуму на спеціальність 5.06010201 "Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр", абітурієнт повинен знати:

• основні вимоги до учбового малюнку; • типи ліній; • графічні способи знаходження пропорцій ; • види перспективи; • основні закони перспективи (лінія горизонту, точки сходження); • способи зображення геометричних трьохвимірних форм; • прийоми зображення гіпсових геометричних тіл; • принципи побудови складних тіл обертання за допомогою січної площини; • особливості в побудові кола вище і нижче лінії горизонту; • співвідношення малої та великої вісі еліпса; • методи зображення власних і падаючих тіней, рефлексу;

вміти:

• проводити лінії різної товщини і напрямку від руки; • лінійно-конструктивно малювати плоскі геометричні фігури; • лінійно-конструктивно малювати об'ємні каркасні геометричні тіла з натури; • конструктивно малювати гіпсові геометричні тіла; • конструктивно малювати прості та складні тіла обертання; • передавати відчуття об'єму форми за допомогою світлотіні.

Критерії оцінювання

навчальних досягнень абітурієнтів з малюнку

Об’єктом оцінювання знань, вмінь та навичок абітурієнтів є графічна робота у вигляді малюнку. З метою забезпечення об’єктивного оцінювання рівня знань та вмінь абітурієнтів графічні роботи оцінюються за дванадцятибальною системою.

Оцінка «12» балів

- ставиться, якщо робота виконана з дотриманням всіх вимог щодо графічної роботи: вірно виконане компонування малюнку на аркуші, об’ємна форма побудована за основними законами перспективи за допомогою структурного аналізу об’єкту у вигляді лінійно – конструктивного малюнку, з передачею світлотіньових відносин, на професійному графічному рівні.

Оцінка «11» балів

- ставиться, якщо робота виконана з дотриманням всіх вимог щодо графічної роботи: вірно виконане компонування малюнку на аркуші, об’ємна форма побудована за основними законами перспективи за допомогою структурного аналізу об’єкту у вигляді лінійно – конструктивного малюнку, з передачею світлотіньових відносин.

Оцінка «10» балів

- ставиться, якщо робота виконана з дотриманням всіх вимог щодо графічної роботи: вірно виконане компонування малюнку на аркуші, об’ємна форма побудована за основними законами перспективи за допомогою структурного аналізу об’єкту у вигляді лінійно – конструктивного малюнку, але є незначний недолік у передачі світлотіні або робота не зовсім закінчена.

Оцінка «9» балів

- ставиться, за роботу з вірним компонуванням, яка лінійно – конструктивно побудована, але є незначні недоліки у визначенні пропорцій або помилки в передачі освітлення.

Оцінка «8» балів

- ставиться, за роботу з вірним компонуванням, яка лінійно – конструктивно побудована, але є незначні недоліки у визначенні пропорцій та помилки в передачі освітлення.

Оцінка «7» балів

- ставиться, за роботу, в якій є невеликі відхилення при виконанні компонування малюнку, незначні помилки у визначенні пропорцій, недоліки в передачі об’єму і пластики форми або, якщо роботу виконано неохайно.

Оцінка «6» балів

- ставиться, за роботу, в якій є відхилення при виконанні компонування малюнку або помилки у визначенні пропорцій, є помилки в передачі об’єму і пластики форми.

Оцінка «5» балів

- ставиться, за роботу, в якій є відхилення при виконанні компонування малюнку і значні помилки у визначенні пропорцій, не виконано світлотіньового розбору.

Оцінка «4» бали

- ставиться, за роботу, в якій не виконано умови компонування малюнку, є помилки у визначенні пропорцій, не виконано світлотіньового розбору.

Оцінка «3» бали

- ставиться, за роботу, в якій не виконано умови компонування малюнку, є грубі помилки у визначенні пропорцій, не виконано світлотіньового розбору.

Оцінка «2» бали

- ставиться, за роботу, в якій не виконано умови компонування малюнку, є грубі помилки у визначенні пропорцій основної маси предмету та його деталей, не дотримані основні закони спостережної та повітряної перспективи.

Оцінка «1» бал - ставиться тоді, коли абітурієнт зовсім не вміє виконувати графічні роботи. Абітурієнту, який не здав графічної роботи, також ставлять оцінку «1».

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Тихонов С.В. Рисунок: учебник. Москва, Стройиздат, 1985 г. - 294 стр. 2. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции: учебник. Москва, Высшая школа , 1988 г. - 128 стр. 3. У.Погейни. Искусство рисования: Попурри, Минск, 2003г.

 

 

На сайті 50 гостей та відсутні користувачі