Друк

Архітектурних дисциплін

Автор: Адміністратор. Posted in Предметні комісії

Циклова комісія викладачів архітектурних дисциплін

Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури

   Циклова комісія викладачів архітектурних дисциплін була створена разом з відкриттям навчального закладу та має роками накоплені традиції. З 2000 року обов'язки голови циклової комісії викладачів архітектурних дисциплін виконує Дудіна Ганна Володимирівна, яка має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Викладачі комісії заохочують студентів до вивчення архітектурних дисциплін. В комісії 18 штатних викладачів, 1 позаштатний. Троє викладачів працюють в технікумі більше 30 років, ще 10 мають більше 10 років педагогічного стажу. В комісії 2 викладача-методиста, 9 викладачів мають вищу категорію, 4 викладача – 1 категорію, 3 викладача  – 2 категорію, 1 викладач – кваліфікацію спеціаліста. В переліку навчальної діяльності викладачів 20 дисциплін (з них 3 – комп’ютерні), 8різноманітних практик, 4 курсових проекти, дипломування, підготовчі курси та вступні випробування з малюнку.

   В педагогічній діяльності викладачі використовують активні методи навчання: робота малими групами, тестовий контроль знань, використання новітніх інформаційних технологій, комп’ютерної техніки для самостійної роботи студентів, семінари, ділові ігри, візуальне супроводження. Викладачі комп’ютерних дисциплін реалізовують загальну концепцію комп’ютерного навчання з використанням програм ArchiCAD, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD.      

Кадровий склад циклової комісії архітектурних дисциплін Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури

 

 


Дудіна

ГаннаВолодимирівна,

голова циклової комісії,викладач-методист

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, архітектор.

Досвід проектної роботи в ДПІ «Дніпроцивільпроект».

Педагогічний стаж 22 роки

Архітектурне проектування.

Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів.

Основи кольороведення.

 

 

 

Антонова

Галина Вікторівна,

викладач

вищої категорії

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, архітектор.

Досвід проектної роботи в ДПІ «Промбудпроект».

Педагогічний стаж 24 роки.

Архітектурне проектування.

Креслення та основи нарисної геометрії

 

Бекмурзіна

Юлія Михайлівна,

спеціаліст

ІІ категорії

Закінчила Дніпропетровський монтажний технікум,

технік-архітектор,

Придніпровську державну академію будівництва та архітектури,

інженер-будівельник.

Досвід проектної роботи в архітектурній майстерні Весніна.

Педагогічний стаж 5 років.

Конструкції будівель і споруд.

Архітектурне проектування.

Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів.

 

Братусь
Алла Сергіївна,
викладач

Закінчила Дніпропетровський монтажний технікум,
технік-архітектор,
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна.

Педагогічний стаж 1 рік.

Архітектурні деталі та обладнання.
Архітектурне проектування.
Інформатика та основи комп’ютерного моделювання.

 

Варук

ВікторВасильович,

спеціаліст

І категорії

Закінчив Дніпропетровський монтажний технікум, технік-архітектор,

Інститут безперервної

фахової освіти

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, архітектор.

Педагогічний стаж 11 років.

Інформатика та основи комп’ютерного моделювання.

Комп’ютерне проектування.

Замишляєва

МаринаВладиславівна,

викладач

вищої категорії

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, архітектор.

Досвід роботи в творчих юнацьких колективах.

Педагогічний стаж 19 років.

 

Теорія та методика дизайну Архітектурна графіка.

Архітектурне проектування.

Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів.

Василюк
Валерій Миколайович,
викладач

Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури,
архітектор,
Дніпровський державний університет ім. О.Гончара,
Педагог вищої школи. Педагогічний стаж 10 років.

Інформатика та основи комп’ютерного моделювання

 

Рисунок та живопис.

Макетування.

 

 

Єпішева

ВікторіяНиканорівна

спеціаліст

вищої категорії

Закінчила Хабаровський державний педагогічний інститут, викладач «Малюнку та креслення».

Досвід роботи в ХПКХудфонда.

Педагогічний стаж 22 років.

Рисунок та живопис.

 

 

 

  

Коновалова

Любов Василівна,

спеціаліст

ІІ категорії

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, архітектор.

Досвід проектної роботи в Запорізьському ДПІ «Промбудпроект».

Педагогічний стаж 12 років.

Малі форми архітектури в системі благоустрою.

Планування та благоустрій населених місць.

Креслення та основи нарисної геометрії.

Крикунова

Наталія Віталіївна,

спеціаліст

ІІ категорії

Закінчила Дніпропетровський монтажний технікум,
технік-архітектор,
Придніпровську державну академію будівництва та архітектури,
архітектор.
Досвід проектної роботи з реконструкції.
Педагогічний стаж 10 років.

Реконструкція та реставрація будівель. Архітектурне проектування.
Архітектурна графіка.

 

Корсаков

Юрій Наумович,

спеціаліст

вищої категорії

Закінчив Дніпропетровський державний університет,

інженер-механік.

23-річний досвід роботи в науково-дослідницьких інститутах та НАН України.

Педагогічний стаж 14 років.

Інформатика та основи комп’ютерного моделювання.

 

Лакаєва
Наталія Павлівна,
викладач
ІІ категорії

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, архітектор.
Досвід проектної роботи АОЗТ «Созідатель» 6 років.
Педагогічний стаж 4 роки.

Планування та благоустрій населених місць.
Архітектурне проектування.

 

 Подрезова               Тетяна Борисівна,   викладач                           ІІ категорії

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури,
архітектор.
Досвід проектної роботи
ДКМ «Гіпровуз», ООО «Да».
Педагогічний стаж 4 роки.

 
Планування та благоустрій населених місць.

Комп’ютерний практикум

 

 

Пригунова

Лілія Юріївна,

викладач

І категорії

Закінчила Дніпропетровський монтажний технікум,

технік-архітектор,

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут,

інженер-будівельник.

Досвід проектної роботи в ТОВ «Дніпроекспрестехнологія».

Педагогічний стаж 11 років.

Архітектурне проектування.
Теоретичні та методологічні основи архітектурного проектування

Радич                    Людмила Вікторівна, викладач                         ІІ категорії

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, архітектор.
Педагогічний стаж 13 років.

Композиція. Макетування.  Креслення та основи нарисної геометрії.

Федоренко
Валерій Петрович,
викладач
І категорії

Закінчив Миргородський керамічний технікум
ім. М.В. Гоголя, напрямок
«Художня кераміка».
Кіровоградський державний педагогічний університет
ім. В.Винниченка, викладач малюнку.
Педагогічний стаж 22 роки.

 Рисунок та живопис.
 

Хохлова
Юлія Сергіївна,
викладач ІІ категорії,
за сумісництвом

Закінчила Дніпропетровський монтажний технікум, технік-архітектор, Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, архітектор. Педагогічний стаж 10 років. Історія мистецтв.  Історія архітектури. Архітектурне проектування.
  Челноков            Олександр Васильович,      професор, викладач за сумісництвом В.о. зав. кафедрою, професор, декан архітектурного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури  Інноваційні технології в архітектурі.  

     За ініціативою викладачів циклової комісії архітектурних дисциплін та за підтримкою Дніпропетровської філії Інституту інноваційних технологій та змісту освіти в 2010 році на базі Дніпропетровського монтажного технікуму було створено Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів архітектурних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, в яке увійшли 14 навчальних закладів що здійснюють підготовку студентів за напрямом «Архітектура» в Україні.

architecture-15

    10-11 квітня 2013 року на базі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» відбувся II (заключний) етап Першого Всеукраїнського конкурсу курсових проектів з архітектури серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Згідно порядку проведення конкурс проходив у два етапи. У І місцевому етапі брали участь близько 400 проектів студентів спеціальності 5.06010201 "Архітектурне проектування і внутрішній інтер'єр". У II (Всеукраїнському) етапі брали участь 38 - переможців І місцевого етапу з 9 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації всіх регіонів України. Від Дніпропетровського монтажного технікуму у конкурсі приймали участь 8 студентських проектів. Переможницею Всеукраїнського конкурсу стала студентка групи А-10 2/9 Хитрих Єлізавета.

architecture-20

 architecture-19

 

 

 

 

 

 

 

 

architecture-21

    У 2013 році 2 дипломних проекти студентів спеціальності 5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр» прийняли участь у Шостому національному конкурсі курсових та дипломних проектів з архітектури, який проходив у Києві. Однією з переможців конкурсу стала студентка групи А - 08 2/9 Якутович Валентина, яка була нагороджена 7-денним туром по Європі.

architecture-16 architecture-22

architecture-23

Творчий пошук студентів групи А-10 1/9 Дробашко Дар’ї, Качан Альони та Черечечі Марії у виготовленні макету «Пасивний розумний будинок» практично продемонстрував переваги енергоефективного будівництва на обласної студентської науково-практичної конференції «Екобіохім-2013».

architecture-17

    В контексті залучення педагогічних працівників і обдарованої студентської молоді до реальних проектних робіт виконуються дизайн-проекти кабінетів ДМТ та виготовлення наочності. На ознайомчій практиці в вересні викладачі організували екскурсії на новобудови міста Дніпропетровську, в історичний музей, до Спілки архітекторів, до майстерні архітектора Козлова, до селища Золоті ключі, а також виїзну практику до м. Львову

   Викладачі комісії виконують обов’язки класних керівників, проводять заходи щодо підвищення ефективності виховання на навчальних заняттях та забезпечення спільності підготовчих дій викладачів, класних керівників та батьків студентів. Студенти за допомогою класних керівників беруть активну участь в художній самодіяльності, арт-проектах з використанням творчих зображувальних технологій, роботах по оформленню свят, ремонту учбових кабінетів.

 

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі