Друк

Предметна комісія соціально-економічних дисциплін

Автор: Адміністратор. Posted in Предметні комісії

Досягнення найвищих доброчинств є  мета людини.

Для досягнення їх не слід ставити собі ніяких меж. Г.Сковорода

 Дисципліни, що входять до складу предметної комісії:

 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Основи філософських знань;
 • Основи економічної теорії;
 • Основи правознавства;
 • Соціологія;
 • Людина і світ;

  Вони вчать кожну людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислити світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

  Педагогічна майстерність – це риса, властива кожному викладачу комісії суспільних дисциплін. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок, спрямовують свої зусилля на виховання  активної життєвої позиції, політичної культури молоді, духовності та моралі, свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини, а також формують загальнолюдські цінності.

 

   У нашій країні відбуваються бурхливі процеси політичної і економічної модернізації, тому формування політичної і правової свідомості, політичної культури має велике значення. Великий і мудрий філософ Платон зауважував, що «Політика – це мистецтво жити разом» Певна робота в цьому напрямку проводиться кабінетом соціально-економічних дисциплін.  

   Кабінет соціально-економічних дисциплін є сучасним навчально-виховним приміщенням, що сприяє високопродуктивній праці студентів і викладачів. Оформлення кабінету було здійснено студентами-дипломниками нашого технікуму. Навчально-пізнавальна і виховна робота здійснюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання: мультимедійного проектору; комп′ютеру; електронних підручників. За допомогою цього студенти не тільки навчаються, але й готують електронні презентації, творчі роботи, соціологічні опитування. Постійно оновлюється бібліотека кабінету, що дає змогу готуватися студентам до занять, виконувати самостійну роботу. На базі кабінету проводяться історико-літературні вечори, конференції, години пам′яті.

   Підготовка спеціалістів для народного господарства завжди була стратегічною проблемою. Сьогодні - це головний капітал суспільного виробництва.

   Кабінет – це навчальний підрозділ, в якому студенти не просто опрацьовують історичний, теоретичний та практичний матеріал а й отримують імпульс для подальших самостійних заглиблень у животворне море світової суспільної думки. Викладачі допомагають не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяють формуванню світогляду цивілізованої людини, що визнає загальнолюдські цінності як права людини, свобода вибору, дотримання законів.

Кабінет історії України обладнаний сучасними засобами навчання:

 • комп′ютером;
 • аудіо книгами;
 • комплектами телефільмів;
 • електронними підручниками.

  Бібліотека кабінету оснащена сучасною літературою, картами, атласами, в тому числі на кожну парту, новими експонатами, мультимедійними засобами, що дозволяють впроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес. На базі кабінету працює краєзнавчий гурток « Ріднокрай ». Члени гуртка вивчають історію Дніпропетровського регіону, що сприяє вихованню у студентів любові до своєї «малої Батьківщини». Творчі та дослідницько-пошукові роботи членів гуртка відзначені почесними грамотами районного, міського та обласного рівнів. «Знать и любить историю – это естестваенная потребность каждого культурного человека, уважающего себя и ту землю, на которой он живет» Д.И. Яворницкий.  

  В кабінеті суспільних дисциплін створені всі умови для формування світогляду цивілізованої людини, що визнає загальнолюдські цінності такі як права людини, свобода вибору, дотримання законів. Він обладнаний : - комп′ютером; -мультимедійним проектором; -електронними підручниками.

 

 

Бібліотека кабінету оснащена сучасною літературою, при кабінеті працює гурток «Правознавець», на базі якого студенти готуються до олімпіад, пишуть творчі роботи, виготовляють альбоми і буклети.

 

 

 

 

   Мета роботи циклової комісії: розвивати здібності студентів, стимулювати їх самоосвіту, творчу активність; підвищити їх інтерес до суспільно-гуманітарних, загальноосвітніх дисциплін; підвищувати кваліфікаційний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання.

 

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі