Друк

Українознавство та гуманитарні дисципліни

Автор: Адміністратор. Posted in Предметні комісії

    ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Сучасне українське суспільство ставить перед освітою завдання формування національної свідомості, гармонійного розвитку особистості. Саме тому викладачі предметної комісії українознавства та гуманітарних дисциплін успішно працюють над створенням моделі випускника технікуму , який зможе самостійно здобувати знання, аргументувати свої думки, застосовувати в практичній діяльності знання, здобуті під час навчання в технікумі. Гуманітарні дисципліни – це комплекс навчальних предметів: українська мова та мова(за професійним спрямуванням), українська та світова літератури, культурологія (художня культура), які вчать кожну людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати культурний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність та сприяють соціальному та професійному становленню молоді, її інтелектуальному та духовному розвитку. Проходили роки, змінювалися покоління викладачів комісії, але незмінним залишався високий творчий потенціал колективу. Педагогічна майстерність – це риса, властива кожному викладачу комісії. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок, спрямовують свої зусилля на виховання шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй, духовності, моралі та загальнолюдських цінностей.

image001

 

Сучасна робота предметної комісії є наслідком діяльності попередньої голови комісії Вашкевич Ганни Трохимівни, яка присвятила 50 трудових років Монтажному технікуму і передала свою педагогічну майстерність молодому поколінню. Тому сьогоднішній колектив комісії - це сплав досвіду, зрілості і молодечого ентузіазму.

 

 Склад предметної комісії:

image002

 

 

Ніколаєнко Наталія Григорівна, голова предметної комісії з 2010 р, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури. Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1994 році. У технікумі працює з 1995 року.

 

 

image003

 

 

 

Данильченко Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач культурології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут у 1970 році. У технікумі працює з 1990 року

image004

 

 

Сень Людмила Адамівна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та світової літератури. Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1996 році. У технікумі працює з 1997 року.

 

 

 

 

 

image005

 

Максимович Людмила Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови (за професійним спрямуванням) та української літератури. Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1996 році.  У технікумі працює з 2000 року.

 

image006

 

 

 

Разгільдєєва Анна Олександрівна, спеціаліст, викладач української мови та літератури. Закінчила Дніпропетровський національний університет ім.. Олеся Гончара у 2011 році. У технікумі працює з 2011 року.

image007

 

 

 

Вербицька Альона Ігорівна, спеціаліст, викладач української мови та літератури. Закінчила Дніпропетровський національний Університет ім.. Олеся Гончара у 2012 році. У технікумі працює з 2012 року.

 

 

 

   Сучасний склад предметної комісії дає змогу використовувати різноманітні форми і методи навчання, вдосконалювати педагогічну майстерність. При проведенні занять широко використовуються нестандартні методи (заняття-гра, лекція-подорож, інтегровані заняття, заняття позакласного читання, конференції, захист творчих робіт і рефератів, літературні вітальні, круглі столи, семінари, молодіжні дискусії), що активізують пізнавальну діяльність студентів. З метою підвищення власного інтелектуального рівня студенти, крім основних занять, мають можливість брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах, проявити себе у дослідницькій роботі відповідно до їх здібностей, нахилів та вподобань.

1

    Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі предметної комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання. Багато років поспіль комісія проводить літературно-митецькі конференції:

 • Літературно-мистецька конференція «Я син народа, що вгору йде..». (до 150-річчя від дня народження І.Франка). - 22 листопада 2006р.  
 • image015

  image016

 • науково-мистецька конференція «О слово рідне! Мудре і прадавнє, Ти виросло з могутньої землі!» (до Міжнародного дня рідної мови). - 22 лютого 2008р.
 •  image018 image019 image020 image017

 • літературно-мистецька конференція з елементами театрального дійства « Під знаком світлоносного Різдва». - 26 грудня 2009р.
 •  image022 image023 image024 image025

 • народознавчо – мистецька конференція «Великодні дзвони». - 31 березня 2010р.
 •  image027 image028

 • літературно-мистецька конференція «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я».-16 березня 2011р.
 • image030 image031 image032 

   З метою піднесення престижу рідної мови та формування мовного етикету повсякденного спілкування українською предметна комісія у лютому 2012 р. проводила тиждень предметної комісії на тему: «Мова – державна перлина», на якому були проведені ряд виховних заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови (виставка творчих робіт студентів «Тобі, Україно, присвячуємо..», зустріч з поетами та композиторами «Музика і поезія рідного краю», літературний захід «Життя духовного основа – рідна мова»).

image033 image034 

image036 image037 image038  image040 

  Всі вище зазначені виховні заходи проходять на базі центру національного виховання «Духовне джерело», який працює в технікумі з 2009 року. Метою створення центру є спроба представити для широкого загалу національну своєрідність нашого народу, його духовну спадщину, світогляд, традиційно-побутову культуру, яка відзначається надзвичайною різноманітністю. Створений центр зусиллями студентів дипломників і містить творчі здобутки здібних студентів технікуму, знайомить з їхніми дослідженнями.

Роботу предметної комісії сьогодні забезпечує робота таких навчальних кабінетів:

image044 image047 image046 image043

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі