Друк

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Автор: Адміністратор. Posted in Документи для оприлюднення

Інформація про діяльність органу студентського самоврядування

У Дніпропетровському монтажному технікумі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування технікуму. Студентське самоврядування реалізує право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через студентську раду.

У своїй діяльності студентська рада керується законодавством, статутом Дніпропетровського монтажного технікуму та Положенням про студентське самоврядування Дніпропетровського монтажного технікуму.

Студентська рада проваджує діяльність на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності студентської ради;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, технікуму.

Студентська рада:

1) бере участь в управлінні технікумом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та статутом Дніпропетровського монтажного технікуму;

2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту;

3) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі заходи;

4) бере участь у заходах  щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищає права та інтереси студентів, які навчаються у технікумі;

6) приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність;

7) бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку;

8) вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

9) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази технікуму, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.

За погодженням із студентською радою технікуму приймаються рішення про:

1) відрахування студентів із технікуму та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються у технікумі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються у технікумі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) поселення осіб, які навчаються у технікумі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

5) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у технікумі.

Кабінет студентської ради технікуму розташований на першому поверсі технікуму у зручному для відвідуванні місці.

Склад студентської ради

 

Голова студентської ради– Петушков Ярослав

Заступник голови студентської ради – Гажимон Олександр

Секретаріат – Бондарук Дар’я

Культурно-масовий сектор – Шиман Софія, Кармазина Марина

Сектор з фізичної культури та спорту – Лисенко Андрій

Соціальний сектор - Ярошенко Микита

Прес-службовий сектор – Котович Дмитро

 

Голова студентської ради гуртожитку – Синяк Сергій

Заступник голови студентської ради гуртожитку – Попов Максим

Житлово-побутовий сектор – Луцюк Вадим

Культурно-масовий сектор – Падалка Катерина

Сектор з фізкультури, спорту і здорового способу життя – Попов Максим

Навчальний сектор – Чимирис Єлизавета

Санітарний сектор – Терещенко Аліна

Сектор з інформації – Поташкіна Дар’я

 

 

Основні завдання студентської ради у 2015-2016 навчальному році:

  • сприяння навчальній, науково-практичній, громадській і творчій діяльності студентів технікуму, їхнім заняттям фізкультурою та спортом;
  • сприяння покращенню умов проживання та відпочинку студентів-мешканців гуртожитку;
  • забезпечення і захист прав та інтересів членів студентської громади;
  • сприяння участі студентів у діяльності гуртків, товариств, клубів за інтересами, громадських організацій;
  • організація співпраці з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації м. Дніпропетровська.

 

На сайті 28 гостей та відсутні користувачі