Друк

Програма Ватагіна В.В

Автор: Адміністратор. Posted in Документи для оприлюднення

кандидата на посаду директора Дніпровського державного коледжу
будівельно-монтажних технологій та архітектури
Ватагіної Вероніки Василівни

Громадянство: громадянка України Дата народження: 29.04.1950 р.

Місце народження: м. Дніпропетровськ

Освіта: повна вища, Дніпропетровський державний університет, 1973 р., спеціальність «Динаміка та міцність машин», кваліфікація — механік

Загальний трудовий стаж: 49 років

Педагогічний стаж: 40 років

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист»

Досвід роботи:

2012-2017 рр. — директор Дніпровського державного коледжу будівельно- монтажних технологій та архітектури;

1988-2012 рр. — заступник директора з навчальної роботи Дніпропетровського монтажного технікуму, голова міського методичного об’єднання заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ І-ІІ р.а. м. Дніпропетровська, Новомосковсько-Павлоградського регіону;

1976-1988 рр. — викладач математики Дніпропетровського монтажного технікуму, з 1983 р. — голова предметної комісії природничо-математичних дисциплін, голова міського методичного об’єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ р.а. м. Дніпропетровська;

1973-1976 рр. — молодший науковий співробітник конструкторсько — експериментального відділу Дніпропетровського філіалу науково-дослідного інституту шинної промисловості.

Відзнаки:

нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «Петро Могила», Подяка Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Подяка голови Дніпропетровської облдержадміністрації, Подяки міського голови, Почесна грамота Дніпропетровської міської Ради, профспілкова галузева відзнака.

Член Президії Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровської області; член Ради директорів Центрального району, член виконкому Центральної у місті Дніпрі ради.

 

Основні напрямки діяльності коледжу:

Профорієнтаційна робота

У зв’язку з демографічною кризою, питання формування контингенту студентів коледжу знаходиться на постійному контролі у керівництва навчального закладу. Профорієнтаційна робота є невід’ємною складовою функціонування навчального закладу, тому її пріоритетними завданнями є:

 • організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних училищах;
 • рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації;
 • участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях;
 • проведення студентами коледжу професійно зорієнтованих майстер-класів для майбутніх абітурієнтів, культурно-масових та спортивних заходів з учнівською молоддю;
 • оперативне висвітлення новин діяльності коледжу на веб-сайті;
 • забезпечення сприятливих умов для адаптації слухачів підготовчих курсів та творчого співробітництва абітурієнтів і викладачів;
 • проведення Днів відкритих дверей з демонстрацією презентаційних матеріалів з кожної спеціальності.

Зміст освіти

У зв’язку з переходом на новий перелік спеціальностей першочерговим є розробка державних стандартів вищої освіти відповідних спеціальностей за безпосередньою участю у Науково-методичних комісіях (підкомісіях) провідних викладачів коледжу.

Розробка компетентнісної моделі підготовки фахівців, формування цілісної системи знань, вмінь та навичок, творчих здібностей у вирішенні професійних завдань.

Особливу увагу приділити варіативній частині освітніх програм підготовки молодших спеціалістів, яка доповнює і конкретизує зміст навчання, враховує потреби підприємств-замовників щодо формування умінь майбутніх спеціалістів із застосуванням інноваційних технологій.

Розширення спектра напрямів підготовки спеціалістів. Підготовка фахівців за новою освітньою програмою «Монтаж і обслуговування обладнання для поновлюваних джерел енергії».

Розширення співпраці з навчальними закладами IV рівня акредитації для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції освіти і науки, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу. Поглиблення інтеграції освіти з практикою, розвиток зв’язків з базовими підприємствами, які формують попит на випускників коледжу.

Виявлення творчого потенціалу студентів, їх обдарованості. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, фестивалях, олімпіадах, конкурсах міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.

 

Кадрова політика

Ефективна та прозора кадрова політика у коледжі забезпечує на відповідному рівні освітні стандарти, оскільки останні мають бути підтриманні конкретними викладачами з певним рівнем професійної підготовки. Основними завданнями кадрової політики визначено:

 • моніторинг умов, що забезпечують становлення людської особистості, професійного зростання викладачів, повноцінне розкриття їх потенціалу;
 • залучення викладачів до дослідницько-інноваційної педагогічної діяльності;
 • забезпечення дієвої системи мотивації праці, соціальних гарантій і соціального захисту педагогічних працівників та співробітників;
 • формування інформаційно-комунікаційої компетентності педагогічних працівників;
 • створення сприятливих умов для формування гармонійних відносин педагогічних працівників старшого покоління та молодих викладачів, коли молоде покоління має перейняти досвід старшого, а старше — пройнятися проблемами сучасного інформаційного суспільства;
 • запровадження процедур та критеріїв, які усуватимуть можливість виникнення корупційних ризиків під час прийому до коледжу, здачі екзаменаційно-залікових сесій, захисту дипломних проектів, тощо;
 • забезпечення невідкладного розгляду звернень фізичних осіб, (особливу увагу звертати на інформацію та скарги громадян, що містять факти корупційних діянь, своєчасно виявляти та усувати причини, що можуть породжувати порушення конституційних прав та свобод громадян).

Інноваційні методи та технології у навчанні Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому у коледжі завжди стають завдання створення сприятливих умов для розвитку здібностей студентів, навчально-пізнавальної активності та їх творчої самостійності. Шляхами досягнення поставленої мети є:

 • активізація використання у навчальному процесі сучасних мультимедійних та ІТ-технологій, що дозволяє значно підвищити темп навчання та залучити ресурси для самоосвіти;
 • поширення в освітній діяльності нових ідей, педагогічних та управлінських технологій;
 • організація науково-дослідницьких та навчально-методичних робіт з проблем професійної освіти.

Удосконалення матеріально-технічної бази.

Завдання розвитку матеріально-технічної бази Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури включає наступні аспекти:

 

 • приведення обладнання кабінетів та лабораторій у відповідність до сучасних вимог, з урахуванням новітніх технологій перспектив розвитку відповідних галузей;
 • продовження інформатизації навчально-виховного процесу;
 • залучення спонсорської допомоги для покращення побутових умов студентів-мешканців гуртожитку.

Виховна робота, студентське самоврядування Для створення умов самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці у коледжі створені та діють Рада студентського самоврядування та Рада гуртожитку. Для вдосконалення взаємодії:

 • залучати органи студентського самоврядування до вирішення усіх важливих питань, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;
 • надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в коледжі;
 • службі практичної психології проводити анкетування з метою виявлення лідерів серед студентської молоді та подальші тренінги з розвитку їх організаторських здібностей.
 • реалізація програми здорового способу життя серед студентів та працівників коледжу та активна його пропаганда;
 • формування у студентства патріотичного світогляду та національної гідності;
 • систематичне ведення індивідуальної роботи зі студентами групи «ризик» і заслуховування їх на засіданнях ради з правового виховання та профілактики правопорушень;
 • проведення щорічних конкурсів з нагоди Дня студента із виплатою матеріального заохочення.

На сайті 48 гостей та відсутні користувачі