Друк

Інформація про діяльність органу студентського самоврядування

Автор: Адміністратор. Posted in Документи для оприлюднення

У Дніпровському державному коледжі будівельно-монтажних технологій та архітектури діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Студентське самоврядування реалізує право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через студентську раду.

 

У своїй діяльності студентська рада керується законодавством, статутом Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури та Положенням про студентське самоврядування Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури.

Студентська рада проваджує діяльність на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності студентської ради;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, коледжу.

Студентська рада:

1) бере участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту», та статутом Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури;

2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту;

3) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі заходи;

4) бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищає права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі;

6) приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність;

7) бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку;

8) вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

9) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.

За погодженням із студентською радою коледжу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів із коледжу та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

5) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у коледжі.

Кабінет студентської ради розташований на першому поверсі коледжу у зручному для відвідування місці.

Склад студентської ради

 

Голова студентської ради– Вдовіна Маргарита

Заступник голови студентської ради – Закірова Олександра

Секретаріат – Нестерова Валерія

Культурно-масовий сектор – Саркисян Софія

Сектор з фізичної культури та спорту – Іщур Сергій

Соціальний сектор – Нестерова Валерія

Прес-службовий сектор – Кучеренко Варвара

 

Голова студентської ради гуртожитку – Кочут Анастасія

Заступник голови студентської ради гуртожитку – Цабенко Ілля

Житлово-побутовий сектор – Пусь Сергій

Культурно-масовий сектор – Трубіна Анастасія

Сектор з фізкультури, спорту і здорового способу життя – Зінченко Євген

Навчальний сектор – Лещенко Сергій

Санітарний сектор – Маловік Влада

Сектор з інформації – Ена Віталій

 

 

Основні завдання студентської ради у 2018-2019 навчальному році:

  • сприяння навчальній, науково-практичній, громадській і творчій діяльності студентів коледжу, їхнім заняттям фізкультурою та спортом;
  • сприяння покращенню умов проживання та відпочинку студентів-мешканців гуртожитку;
  • забезпечення і захист прав та інтересів членів студентської громади;
  • сприяння участі студентів у діяльності гуртків, товариств, клубів за інтересами, громадських організацій;
  • організація співпраці з органами студентського самоврядування закладів вищої освіти I-II рівня акредитації м. Дніпро.

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі