Друк

Історія

Автор: Адміністратор. Posted in Матеріали

Дніпропетровський монтажний технікум, державний вищий навчальний заклад освіти, суб’єкт освітньої діяльності, створений у 1945 р. згідно з рішенням РНК УРСР і КП (б)У від 26 вересня 1945 р. за № ПБ-72/40 та Постановою Дніпропетровського облвиконкому і бюро Обкому КП(б)У від 14 грудня 1945 р. за № 1886, як Дніпропетровський технікум сільськогосподарського будівництва з підпорядкуванням його управлінню в справах сільського і колгоспного будівництва. Подалі: з 1955 р. – будівельний технікум з підпорядкуванням Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, з 1958 р. – енергобудівельний технікум з підпорядкуванням Дніпропетровському Раднаргоспу, з 1969 р.– монтажний технікум з підпорядкуванням Мінмонтажспецбуду УРСР та СРСР. Заснований на загальнодержавній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти України з 1991 р. (акт від 28.11.1991р. за № 231). Технікум має ліцензію на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста .

Славна історія архітектурної спеціальності починається з 1945 року, коли був проведений перший прийом учнів в кількості 122 осіб, за спеціальностями «Планування й благоустрій населених місць» и «Сільськогосподарське будівництво».

Сьогодні Дніпропетровський міський базовий монтажний технікум – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, широко відомий в Україні, має багатий досвід підготовки фахівців, відповідні матеріально-технічну та методичну бази, професійний кадровий потенціал. Підготовка спеціалістів ведеться за 5-ма спеціальностями у галузях знань: «Економіка та підприємництво», «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Будівництво та архітектура» висококваліфікованим педагогічним колективом. У технікумі 81 % педагогічних працівників мають вищу та І кваліфікаційні категорії, 20 осіб – педагогічне звання “викладач-методист”; 2 – кандидати наук; 1 педпрацівник нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; 3 педпрацівника нагороджені нагрудним знаком “Петро Могила”; 1 – нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”; 16 – нагрудним знаком “Відмінник освіти України”; 1- майстер спорту міжнародного класу; 6 педагогічних працівників технікуму очолюють обласні та міські методичні об’єднання за відповідними напрямами. Контингент студентів складає понад – 1300 осіб.

Для проведення повноцінного навчально-виховного процесу технікум має розвинену навчально-матеріальну базу, яка відповідає вимогам навчальних планів та програм: 2 навчальних корпуси, сучасно обладнані кабінети і лабораторії, 6 комп’ютерних класів, навчально-виробничі майстерні, бібліотеку з книжним фондом 80 тис. екземплярів, читальну залу на 100 місць, спортивну залу, спортивні майданчики, одну з кращих в місті тренажерну залу для занять силовими видами спорту, актову залу на 220 місць, медпункт.

Технікум входить до науково-навчально-виробничих комплексів безперервної інженерної підготовки фахівців з вищими навчальними закладами III i IV рівнів акредитації – Придніпровською державною академією будівництва та архітектури, Українським державним хіміко-технологічним університетом, Державним технічним університетом залізничного транспорту, Одеською державною академією холоду, Харківським державним технічним університетом будівництва та архітектури.

За 65 років своєї діяльності технікум підготував більш 21000 фахівців, з них – близько 3000 техніків – архітекторів.

 

 

На сайті 45 гостей та один учасник