Друк

Будівельне відділення

Автор: Адміністратор. Posted in Відділення

Kuschpit

Кушпіт Ірина Анатоліївна – завідувач будівельного відділення.

  Має повну вищу освіту, закінчила Придніпровську державну академію будівництва і архітектури у 2003 році, за спеціальністю «Будівництво та проектування автомобільних шляхів і аеродромів». Працює в технікумі з 2003 року. З 2009 року займає посаду завідуючого будівельним відділенням.

До складу будівельного відділення входить одна спеціальність, а саме:

Спеціальність 5.06010101„ Будівництво та експлуатація будівель і споруд,
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0601 „Будівництво”
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.060101 „БУДІВНИЦТВО” 

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

  Студенти вивчають спеціальні предмети: будівельне матеріалознавство, геодезію, будівельні конструкції, основи розрахунків будівельних конструкцій, економіку, експлуатацію будівель, технологію та організацію будівельного виробництва. Для вивчення цих дисциплін обладнані спеціальні лабораторії, кабінети, оснащені сучасною обчислювальною технікою.

  Викладачі відділення не втрачають зв’язків з експо-центром у «МЕТЄОР», відвідуючи разом зі студентами весняні та осінні виставки, знайомлячись із новітніми технологіями й активно впроваджуючи їх у навчальний процес.

  За час навчання студенти освоюють дві-три робітничі професії: муляра, тесляра, штукатура, маляра. Відділення готує висококваліфікованих техніків-будівельників з будівництва та експлуатації будівель і споруд. Випускники відділення мають можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації:

  З метою забезпечення реалізації прав і рівних можливостей студентів в управлінні освітньою установою, для організації і ефективної діяльності в різних сферах громадського життя, учбово-виховного процесу на будівельному відділенні створений старостат, який здійснює свою діяльність на підставі «Положення про старостат». Керує роботою старостату завідувач будівельним відділенням Кушпіт Ірина Анатоліївна. Голова старостату відділення – Кочут Анастасія.

 

На сайті 33 гостей та відсутні користувачі