Друк

Будівельно - економічне відділення

Автор: Адміністратор. Posted in Відділення

 

Завідувач відділення

Сєверін Марина Олександрівна

 До складу будівельно-економічного відділення входять дві спеціальності :

-        «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»;

-        «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма "Комерційна діяльність".

«Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»

Студенти вивчають:  механіку рідини і газу, теплотехніку, інженерну геодезію, сучасні системи опалення, тепло-, водо- та газопостачання, котельні установки і теплові мережі, вентиляцію та кондиціювання повітря, енергозберігаючі системи, комп’ютерне проектування, технологію та організацію будівельних робіт, економіку будівництва.

Випускники підготовлені для роботи у будівельній галузі, теплоенергетиці, житлово-комунальному господарстві з монтажу та експлуатації водопровідних мереж, систем теплопостачання та кондиціонування.

Фахівці призначені для роботи на посадах: технік теплотехнік, технік санітарно-технічних систем, технік з експлуатації і ремонту мереж і споруд, технік виробничо-технічного чи проектно-конструкторського підрозділів виробничого об'єднання, технік з підготовки технічної документації, диспетчер інженерних систем будівель, майстер або начальник ділянки, інженер або майстер ЖЕУ.

Викладачі спеціальності докладають максимум зусиль, аби допомогти нашим майбутнім спеціалістам зорієнтуватися у сучасній інсталяційній техніці. Для досягнення цієї мети проводяться заняття на виробництві, екскурсії на будівельні об’єкти , студентські науково-практичні конференції, відвідуються спеціалізовані виставки.

Для закріплення теоретичних знань студенти проходять навчальні практики у майстернях коледжу, виробничо-технологічну і переддипломну практики на підприємствах м. Дніпро та області.  Після закінчення коледжу мають можливість продовжити  здобувати вищу освіту у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.

"Комерційна діяльність"

Студенти вивчають:  підприємницьку та комерційну діяльність, економіку підприємства, товарознавство,  ціноутворення, бухгалтерський облік, фінанси та кредит, менеджмент, логістику інформаційні технології, проходять технологічну практику на провідних комерційних підприємствах м. Дніпро та області. 

Випускники підготовлені для роботи в підприємницьких та комерційних структурах,  банківській сфері, маркетингових службах, державні та комерційні підприємства.

Фахівці призначені для роботи на посадах: керівник малої комерційної рекламної фірми, керуючий магазином, товарознавець, касир, продавець-консультант в магазині, молодший фахівець в банківських структурах, комерційний або торговий менеджер, якій здійснює збір, систематизує та обробляє комерційну інформацію, укладає контракти тощо.

Більше 20 років викладачі спеціальності підтримують творчу співпрацю із спорідненими кафедрами ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації: Національного Університету ім. О. Гончара, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Національної Металургійної академії України, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Українського державного хіміко-технологічного університету, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна ,  Дніпропетровського  університету імені Альфреда Нобеля. Студенти приймають участь у науково-практичних конференціях, професійних турнірах, олімпіадах, які проводяться на базі вказаних закладів вищої освіти , а по закінченні коледжу продовжують в них здобувати повну вищу освіту.

 Головною метою виховання студентської молоді   на відділенні вважають формування свідомого громадянина Української держави, який має бути висококваліфікованим, конкурентоспроможним, ініціативним спеціалістом з високими моральними і духовними якостями.

Активними учасниками громадського життя коледжу і відділення  є представники студентського самоврядування, а саме старостат, який очолює і об’єднує навколо себе студентів, небайдужих до студентських справ і сприяє розвитку ініціативи, відповідальності, співробітництва між студентами та адміністрацією коледжу, кураторами груп, студентським профкомом.


Склад старостату:

гр. КД -18  1/9 - Саркісян Софія

гр. КД -17  1/9 - Помозан Дар’я

гр. КД -17  2/9 – Полонський Данило

гр. КД -16  1/9 – Петрів Юлія

 

гр. СТС -17 1/9 – Плаван Катерина

гр. СТС -16  1/9 – Богар Діана

гр. СТС -15  1/9 – Ярошенко Нікіта

 

 Відео презентація спеціальності СТС

 

 

Регіональній студентський економічний форум

 

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі